Πακέτα Υλικών Αυτοπαραγωγής Net Metering

Ως ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού.

Προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος αφού μπορεί να επιφέρει μείωση του συνολικού λογαριασμού ρεύματος έως και 65%. Αποτελεί ιδανική επένδυση για επιχειρήσεις με υψηλές καταναλώσεις, με χρονικό διάστημα απόσβεσης που αγγίζει μέχρι και τα 3,5 χρόνια.

Ένα σύστημα Net Metering  μπορεί να εγκατασταθεί  είτε σε οικία είτε σε επιχείρηση με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Το Φ/Β σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί επί κτιρίου ή επί εδάφους (σε όμορο οικόπεδο) στον χώρο της παροχής κατανάλωσης.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων

Πακέτο 1: Net-Metering 3.32KW (Μονοφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 4980KWh/χρόνο

6.393,54 SKU: netmetering 3.3kw
ΠΑΚΕΤΟ 1  Net-Metering 3.32KW (Μονοφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 4980KWh/χρόνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 20-24-064 8 Τεμ. AE SOLAR

Πακέτο 3: Net-Metering 3.32KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 4980KWh/χρόνο

7.151,34 SKU: netmetering 3.3kw 3ph
Πακέτο 3: Net-Metering 3.32KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 4980KWh/χρόνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 20-24-064 8 Τεμ. AE SOLAR

Πακέτο 2: Net-Metering 4.98KW (Μονοφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 7470KWh/χρόνο

7.595,52 SKU: netmetering 4.95kw
Πακέτο 2: Net-Metering 4.98KW (Μονοφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 7470KWh/χρόνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 20-24-064 12 Τεμ. AE SOLAR

Πακέτο 4: Net-Metering 4.98KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 7470KWh/χρόνο

7.774,69 SKU: netmetering 4.95kw 3ph
Πακέτο 4: Net-Metering 4.98KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 7470KWh/χρόνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 20-24-064 12 Τεμ. AE SOLAR

Πακέτο 5: Net-Metering 7.47KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 11205KWh/χρόνο

11.995,87 SKU: netmetering 7.7kw 3ph
Πακέτο 5: Net-Metering 7.47KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 11205KWh/χρόνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 20-24-064 18 Τεμ. AE SOLAR

Πακέτο 6: Net-Metering 9.90KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 14940KWh/χρόνο

12.987,72 SKU: netmetering 9.9kw 3ph
Πακέτο 6: Net-Metering 9.90KW (Τριφασικό) με Σύστημα Αποθήκευσης – Εκτιμώμενη απόδοση: 14940KWh/χρόνο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 20-24-064 24 Τεμ. AE SOLAR