Μπαταρίες Βαθιάς Εκφόρτισης & VRLA 

Στοιχεία Μπαταριών 2V (30)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM Γενικής Χρήσης (30)

Στοιχεία Μπαταριών Ανοιχτού Τύπου (1)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου GEL (1)

Μπαταρίες Κλειστού Τύπου AGM Βαθιάς Εκφόρτισης (12)