ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Νέα
  • Νέα
  • Προτεινόμενα
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Κεραμίδι

9.576,58
ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Κεραμίδι

7.932,28
ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 2  Υλικών Net Metering Τριφασικό  8.100 kWp  – Σε Κεραμίδι

6.723,65
ΠΑΚΕΤΟ 2  Υλικών Net Metering Τριφασικό  8.100 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 1Β  Υλικών Net Metering Τριφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι

4.307,39
ΠΑΚΕΤΟ 1Β  Υλικών Net Metering Τριφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι

4.140,73
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Κεραμίδι Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Δώμα

11.049,24
ΠΑΚΕΤΟ 4  Υλικών Net Metering Τριφασικό 12.00 kWp  – Σε Δώμα  Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Δώμα

9.110,40
ΠΑΚΕΤΟ 3  Υλικών Net Metering Τριφασικό 10.00 kWp  – Σε Δώμα Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /
ΠΑΚΕΤΟ 1Α  Υλικών Net Metering Μονοφασικό 4.86 kWp  – Σε Δώμα
Κλείσιμο

ΠΑΚΕΤΟ 2  Υλικών Net Metering Τριφασικό 8.100 kWp  – Σε Δώμα

7.705,42
ΠΑΚΕΤΟ 2  Υλικών Net Metering Τριφασικό 8.100 kWp  – Σε Δώμα Φωτοβολταϊκό Πάνελ: Luxor ECO LINE HALF CELL M108 /