Στοιχεία Μπαταριών 2V

Στοιχεία Μπαταριών Ανοιχτού Τύπου 2V SOPzS (10)

Στοιχεία Μπαταριών Κλειστού Τύπου 2V SOPzV (11)

Στοιχεία Μπαταριών Ανοιχτού Τύπου 2V OPzS (4)

Στοιχεία Μπαταριών Κλειστού Τύπου 2V OPzV (2)

Μπαταρίες Έλξεως (Traction) (1)

Στοιχεία Μπαταριών Ανοιχτού Τύπου 2V ExC-T (1)

Μπαταρίες Έλξεως (Traction) UNIBAT (1)