Προβάλλεται το μοναδικό αποτέλεσμα

ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ MONOY PORTRAIT

55,55 SKU: 90-03-002
ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ MONOY PORTRAIT (ΚΛΙΣΗ 20/25DEG) KIVO COMPACT®   Βάση στήριξης κατάλληλη για Φ/Β. Τοποθετηση portrait(καθετο)