Τεμάχιο τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή K2 DH RF PA VARIO 2

Τεμάχιο ρυθμιζόμενο για κεραμοσκεπή στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων K2 DH RF PA VARIO 2