Βίδα τοποθέτησης σε στέγη βιομηχανικού τύπου , K2 RF HB ST

Βίδα τοποθέτησης σε στέγη βιομηχανικού τύπου , K2 RF HB ST