Πυκνομετρο front

Μετρητής μπαταρίας - Πυκνόμετρο Taiwan