ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΗΣ-MC4-Θηλυκό-4mm2-Nova-Solar

Ακροδέκτης φωτοβολταϊκών καλωδίων MC4 Θηλυκό 2.5-6mm2