Τρίγωνο στήριξης για 2 Φωτοβολταϊκά πάνελ σε διάταξη Landscape 90-03-003 2

Τρίγωνο στήριξης για 2 Φωτοβολταϊκά πάνελ σε διάταξη Landscape