AURES SLIM

Στιγμιαίος Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας AURES SLIM 4KW SH