ΗΛΙΟΑΚΜΗ NEW 2

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ με Φωτοκύτταρο  LED 20W / 180 - 265V AC