ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ-Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ΠΛΟΥ LANDSCAPE C

Τρίγωνο στήριξης για 2 Φωτοβολταϊκά πάνελ σε διάταξη Landscape