ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ-Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ΠΛΟΥ LANDSCAPE G

Τρίγωνο στήριξης για 2 Φωτοβολταϊκά πάνελ σε διάταξη Landscape