ΤΡΙΓΩΝΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ-Β ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ 2ΠΛΟΥ LANDSCAPE B

Τρίγωνο στήριξης για 2 Φωτοβολταϊκά πάνελ σε διάταξη Landscape