Τεμάχιο τοποθέτησης σε κεραμοσκεπή K2 DH RF PA Η57

Τεμάχιο για κεραμοσκεπή στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων K2 DH RF PA Η57