Κοχλίας K2 RF HB BC M 12 x 200 PA

Inox κοχλίας τοποθέτησης σε ξύλινους δοκούς στέγης K2 RF HB BC M 12 x 200 PA