ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Nova 12-24V 40A 2

Ρυθμιστής φόρτισης PWM με οθόνη 40A 12V/24V  5024Z