ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Nova 12-24V 40A 3

Ρυθμιστής φόρτισης PWM με οθόνη 40A 12V/24V  5024Z