ΗΛΙΟΑΚΜΗ NEW 2

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  LED RGB 10W / 185 - 265V AC